Czym jest psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna łączy w sobie założenia psychoanalizy i wiedzy psychiatrycznej. Zgodnie z teorią na pojawienie się objawów mają wpływ czynniki nieświadome, które w dużej mierze konstytuują się w dzieciństwie. Dzieciństwo odgrywa zasadnicza rolę w kształtowaniu się osobowości człowieka. Wczesne relacje z matką , ojcem i innymi osobami znaczącymi kształtują postawy względem siebie oraz innych . Wpływają na sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mają wpływ na sposoby budowania i utrzymywania bliskości z innymi ludźmi. Często człowiek jest nieświadomy tego oddziaływania, czuje się zagubiony, bezradny. Psychoterapia poprzez specyficzny rodzaj kontaktu i rozmowę daje okazję do przyjrzenia się sobie i innym w nowym bardziej adekwatnym świetle. Pomaga uporać się z przeszłymi doświadczeniami. Daje oparcie, wiarę w swoje możliwości. Poprzez pracę nad obszarami nieświadomymi osoba nabywa nową wiedzę o sobie, co sprawia, że jest w stanie dokonywać bardziej korzystnych dla siebie wyborów...